THỦ TỤC XIN PHÉP XÂY DỰNG

I.Hồ sơ xin phép xây dựng đối với nhà ở dân dụng gồm:

  1. Giấy chủ quyền nhà ở , đất ở (sổ đỏ, sổ hồng) 01 bàn sao y
  2. Bản đồ hiện trạng vị trí ( 01 pho to)
  3. 02 bản vẽ các mặt bằng, mặt cắt mặt đứng do đơn vị có chức năng lập.
  4. 01 mẫu đơn xin phép xây dựng (do quận bán)
  5. Nếu ủy quyền người đi thay ra công chứng làm giấy ủy quyền.
  6. thời gian nhanh nhất 21 ngày (đúng quy trình)

093 567 1886

zalo
sms