Nhà 88/4 Ấp Tây Lân, đường Nguyễn Ảnh Thủ, Tây Lân 1A,Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

  1. Địa chỉ công trình :88/4 Ấp Tây Lân, đường Nguyễn Ảnh Thủ, Tây Lân 1A,Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.
  2. Chủ đầu tư :Nguyễn Thành Mỹ
  3. Ngày khởi công :15/06/2015
  4. Ngày hoàn thành :20/12/2015
  5. Hình thức giao khoán : nhân công và vật tư thô
  6. Qui mô công trình : dài12m ,rộng 08 , trệt +2 lầu + sân thượng
  7. Tổng diện tích xây dựng:450m2
  8. Đơn giá : 2,600,000đồng/m2

Giá trị hợp đồng : 1,170,000,000đồng

093 567 1886

zalo
sms