nha 152 Kinh dương vương p13,Quận 06

  1. Địa chỉ công trình :152 Đường Kinh Dương Vương Phường 13 Quận 06-TP.HCM
  2. Chủ đầu tư :Lê Văn Tiên
  3. Ngày khởi công :22/02/2016
  4. Ngày hoàn thành :20/10/2016
  5. Hình thức giao khoán : nhân công và vật tư thô
  6. Qui mô công trình : dài 25m,rộng 4m , trệt + lửng + 5 lầu + sân thượng
  7. Tổng diện tích xây dựng:930 m2
  8. Đơn giá : 2,800,000đồng/m2

Giá trị hợp đồng :2,600,000 đồng

093 567 1886